Busreis zaterdag 23 juli 2022

Diamantslijperij Lieckens - Nijlen

In 1908 liet Petrus Lieckens in de Spoorweglei in Nijlen een slijperij bouwen voor zijn zonen, War en Denis, die in Antwerpen het vak van het diamantslijpen hadden geleerd. De slijperij bestond uit een gelijkvloers met één verdieping en een schuin dak. Tijdens WOI leed het dak brandschade door een bominslag op de molen ernaast en werd het door een plat dak vervangen. Na de komst van elektriciteit in Nijlen werd rond 1929 de gasmotor, die de twee aandrijfassen van de beneden- en de bovenverdieping aandreef, vervangen door een elektrische motor. Sindsdien onderging het atelier geen ingrijpende wijzigingen meer. Uiteindelijk sloot de werkplaats in 1985 de deuren.

DE RESTAURATIE VAN SLIJPERIJ LIECKENS

In 2004 kocht het Nijlense gemeentebestuur de slijperij en enkele aangrenzende gronden aan. De rest van het perceel – het woonhuis en de overige gronden – kwam in handen van de sociale huisvestigingsmaatschappij Zonnige Kempen.

Op donderdag 27 november 2008 bracht Vlaams minister Dirk Van Mechelen een bezoek aan de diamantwerkplaats. Hij kondigde bij die gelegenheid aan dat Diamantslijperij Lieckens erkend werd als beschermd monument, het 10.000ste in Vlaanderen!

De slijperij is nu volledig gerestaureerd en rondleiding en demonstratie slijpen is voorzien.

Speelkaartenmuseum - Turnhout

Het museum is sinds 1988 ondergebracht in een oud fabriekspand. In feite bestaat het museum uit enkele gebouwen, gelegen tussen de Druiven- en de Mermansstraat.

Het fabrieksgebouw dat tevens het hoofdgebouw is, dateert uit 1926. Het gebouw bestaat uit een skelet in gewapend beton en is opgevuld met baksteen. De firma Mesmaekers bouwde deze vleugel als annex om zijn activiteiten als drukker en speelkaartenmaker in onder te brengen. Het fabrieksgebouw is in de jaren 1999 tot en met 2003 grondig opgefrist en heringericht als museum onder leiding van architect Vittorio Simoni. Er werd toen ook een extra museumvleugel toegevoegd. De nieuwe glazen constructie fungeert als onderkomen voor de historische stoommachine van het museum.

De vaste collectie bestaat uit een grote verzameling aan speelkaarten uit Turnhout en de historische Nederlanden. De oudste originele stukken dateren van het begin van de 16de eeuw, maar de klemtoon ligt voornamelijk op de industriële periode. Naast de speelkaarten zijn er in dit museum ook grafische machines en drukpersen te vinden. Het topstuk van dit technisch luik is waarschijnlijk de 19de-eeuwse stoommachine. Op de historische drukpersen in het museum worden er ongeveer twee keer per maand drukdemonstraties gehouden door gepassioneerde drukkers. De medewerkers van het museum laten tevens regelmatig de stoommachine voor de bezoekers draaien.

            8u00 Vertrek Hondsstraat           

            8u10 Vertrek Lisp Kerk

            9u00 Ontbijt

          10u00 Slijperij Lieckens

          12u30 Lunch

          14u30 Speelkaartenmuseum

          18u30 Avondmaal

          21u30 Aankomst Lier

Kostprijs leden FERM en Landelijke Gilde - 80 EUR

Kostprijs niet-leden FERM en Landelijke Gilde - 85 EUR