FERM -Landelijke Gilde - Lier Lisp

Beste leden en sympathisanten,

na onderling overleg tussen het bestuur van Landelijke Gilde en Ferm Lier Lisp, is er beslist om de Kruisdagen en de brunch dit jaar niet te laten doorgaan.

Dit uit respect voor ons gastgezin dat binnen de familie getroffen is door een  overlijden ten gevolge van een ongeval.

Ons hart gaat uit naar hen en we hopen dat zij, samen met hun geliefden, de kracht mogen hebben om dit verdriet te dragen en uiteindelijk een plaats te geven in hun leven.

Kruisdagen 

Woensdag 25 mei 2022 - 19u30

Hagenbroeksesteenweg 268 Lier

Misviering - Processie - Gezellig samenzijn

Brunch

Zondag 29 mei 2022 van 10u tot 14u

Hagenbroeksesteenweg 268 Lier

Ter info

Op deze website kan je ook de toekomstige activiteiten en foto's van de afgelopen activiteiten opzoeken.